Suomi
Blog

Historiallinen ninja

Käytän blogahduksessani englanninkielisiä lainauksia ja ilmoitan lähteeni sen mukaisesti. Vakavasti otettavassa tutkimuskirjallisuudessa lähteet ilmoitetaan toisin. Tarkoitukseni ei kuitenkaan ole tehdä väitöskirjaa, vaan kirjata ylös oppimiani asioita innostaen ehkä muitakin perehtymään samaan aihepiiriin.

SHINOBIN AIKA

Aivan aluksi kannattaa unohtaa melkein kaikki, minkä on sisäistänyt elokuvista ja peleistä. Ninja eli oikeammin shinobi no mono oli keskeinen osa itämaista sodankäyntiä vuosisatojen ajan. Säilyneiden dokumenttien perusteella shinobien kulta-aika oli noin 1300-luvulta 1600-luvun alkupuolelle. Tämän jälkeen yhteiskunnallisten olojen muuttuessa myös ninjojen merkitys väheni. Viimeinen naula arkun kanteen tapahtui 1800-luvun jälkipuoliskolla, kun keisari Meiji (1852-1912) modernisoi Japanin armeijan ja lakkautti samurailuokan vuonna 1876. Siinä sivussa myös ninjat lakkasivat olemasta. Nykyaikana ei siis ole olemassa sen enempää samuraita kuin ninjojakaan.

AUKTORINA SUN TZU

Shinobien asema sodankäynnissä perustui pitkälti Sun Tzu'n (544-496 eKr.) Sodankäynnin taidon lukuun 13, joka käsittelee vakoojien merkitystä tiedustelutiedon hankkimisessa. "Knowledge of the enemy's dispositions can only be obtained from other men. Hence the use of spies, of whom there are five classes ---" Sun Tzu'n näkemykset koettiin niin keskeisiksi, että säilyneissä ninjaoppaissa on jopa omia kommentaareja Sodankäynnin taidon katkelmista /4/.

SHINOBIN TEHTÄVÄ

Itämaisessa sodankäynnissä shinobin pääasiallinen tehtävä oli toimia vakoojana ja tiedustelijana. Joskus toimeksiantoihin sisältyi myös murtovarkauksia, tuhopolttoja, kidnappauksia ja salamurhia. Varjoissa hiipiminen annettiin yleensä alemman tason innin-shinobin tehtäväksi. Sen sijaan asiakirjojen väärentäminen, linnakkeiden pohjapiirustusten hankkiminen ynnä muu salaliittoilu oli kaikkien näkyvillä viihtyvän yonin-shinobin alaa.

HISTORIALLINEN NINJUTSU

Shinobien tehtävät edellyttivät erityistaitoja, joiden opettamisessa kunnostautuivat ajan kuluessa varsinkin Kokan ja Igan alueet Japanissa. Erityisen tärkeitä olivat tulentekotaidot, joukkoon sulautuminen ja muistin kehittäminen: tärkeät tiedot oli kerrottava suullisesti ninjan palattua takaisin toimeksiantajansa luo. Shinobille tarpeellisten taitojen kokoelmaa kutsuttiin yleisnimellä shinobi no jutsu tai nykyihmiselle tutummin ninjutsuksi. Kyse ei siis ollut taistelulajista eikä varsinkaan aseettomasta sellaisesta. Shinobin tuli päinvastoin välttää avointa taistelua /2/.

KUKA OLI SHINOBI?

Shinobi oli tavallisesti samurailuokkaan kuuluva mies, jonka ammattina oli suorittaa toimeksiantoja shinobina. Tästä yleissäännöstä on kuitenkin monia poikkeuksia. Uskonnollisilta näkemyksiltään shinobi oli usein polyteistinen ja monin tavoin taikauskoinen. Säilyneissä ninjaoppaissa on melkoinen määrä erilaisia ennusmerkkien lukuohjeita ja ehdotettuja rituaaleja ennen tehtävään lähtemistä. Kaikesta huolimatta "the art of shinobi is not mystical and does not use unreasonable skills or the art of demons or divination"/4/.

SÄILYNEET DOKUMENTIT

1600-luvun alkupuolen jälkeen ninjojen merkitys väheni, joten syntyi tarve kirjata pitkän ajan kuluessa hioutuneita taitoja muistiin. Juuri tältä ajalta onkin peräisin suurin osa säilyneistä ninjaoppaista. Harmillisesti kaikkea ei kirjattu muistiin ja monen ninjataidon kuvaus päättyy sanoihin "there are other things to be orally transmitted"/4/. On siis hyväksyttävä se tosiasia, ettei kaikkea voi tietää.

LOPUKSI

"--- the shinobi is a spy, thief, warrior, infiltration agent, explosives and fire expert, secret scout and killer. Undercover in enemy territory, he truly deserves the fame which he has acquired. He is one of history's greatest military assets, the shinobi no mono, the ninja of Japan." /1/

LÄHTEET

Olen asettanut teokset järjestykseen, jossa ne kannattaa omasta mielestäni lukea. En siis ole tavoitellut kronologista tai aakkosellista järjestystä.

1) In Search of the Ninja - The Historical Truth of Ninjutsu, Cummins, Antony, The History Press, 2012.
Yleiskatsaus toimii hyvänä pohjustuksena ymmärtää historiallisen ninjan maailmaa.

2) True Path of the Ninja - The Definitive Translation of The Shoninki, Cummins, Antony ja Minami, Yoshie, Tuttle Publishing, 2011.
Samurai ja ninjamestari Natori Masataken 1600-luvun jälkipuoliskolla kirjoittama opas on muistiinpanokokoelmaa muistuttava teos. Käsitellyt aiheet ovat lähes yksinomaan korkeamman tason yonin-ninjan taitojen syventämiseen tarkoitettuja.

3) The Book Of Ninja: The Bansenshukai - Japan's Premier Ninja Manual, Cummins, Antony ja Minami, Yoshie, Watkins Publishing, 2013.
Oppineen ninja Fujibayashin kokoelma varsinkin Igan alueen ninjataidoista vuodelta 1676. Mukana myös kattavasti ninjutsun historiaa. Laajuutensa vuoksi teoksen liikanimeksi on muodostunut "ninja bible".

4) Iga and Koka Ninja Skills: The Secret Shinobi Scrolls of Chikamatsu Shigenori, Cummins, Antony ja Minami, Yoshie, The History Press, 2013.
Oman aikansa akateemisen tutkijan ja kirjailijan ja ninjutsumestarin 1700-luvulla syntynyt teos. Opus kokoaa yhteen ja vertailee Igan ja Kokan alueen ninjataitoja keskenään.

5) The Secret Traditions of the Shinobi - Hattori Hanzo's Shinobi Hiden and other Ninja Scrolls, Cummins, Antony ja Minami, Yoshie, Blue Snake Books, 2012.
Kolme englanniksi käännettyä ninjatekstiä, joista tunnetuin on Hattori Hanzon kirjoittama Shinobi Hiden vuodelta 1560.

HQ